Jaký je skutečně náš vztah ke světu i k sobě samým?

Rodí se člověk sám do cizího světa, nebo tvoří jeho nedílnou součást?

Do jaké míry ovlivňujeme dění okolo sebe a neseme za ně odpovědnost?

Kam se v evropském myšlení poděla otázka po „smyslu“?

Proč se pořád honíme?

Řídí se svět mechanickými principy nebo je organickým celkem utvářejícím sebe sama?

Současná západní společnost se dívá na svět způsobem, který neumožňuje, abychom se zde cítili doma. Pokud chceme znovu nacházet svůj vztah k sobě samým, lidem okolo nás i světu, musíme začít jinak přemýšlet.

Na vědecké úrovni je debata o systémovém chápání světa a celostním myšlení velmi živá. Nejsou to žádné abstraktní, odtažité úvahy. Myslím, že se dotýkají velice osobně života každého z nás. Ráda bych tímto blogem otevřela prostor pro diskuzi i sdílení informací a představila některé zahraniční i české myšlenky, které mi přišly podnětné.

Pojďme společně přemýšlet o světě, jehož jsme součástí.